Pages

19 Ocak 2010 Salı

Emir

- Bü-yük-le-ri-ne yer ver!
- Bü-yü!
- Bü-yü-yü boz-ma!
- Yap-ma!
- Yap!
- Dur!
- Git!
+ Ama ben bilmiyorum artık hiç.
- Bil-me! Biz sana bilmeyi emretmedik! Kabul et. Sadece.
+ Ama ben ki...
- Var olmayı değil, var oluyor gibi yapmanı söyledik! Sus!
+ ...

0 Kalem Kelam: